Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3950 d76a 420
9620 b027 420
Reposted fromwestwood westwood viaMerrry98 Merrry98
Sponsored post
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat. 
— William Wharton
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
Oddycham, ale na tym wszystko się kończy. Istnieje ogromna różnica między oddychaniem a życiem.
— John Boyne
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
Dwa razy kochałem - pomyślałem, zamykając oczy i kładąc głowę na cienkiej poduszce wznoszącej się na cztery, pięć centymetrów nad materacem. Dwa razy kochałem i dwa razy miłość mnie zniszczyła.
— John Boyne
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
6547 f886
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamasakrycznie masakrycznie
6998 98ea 420
Reposted fromrol rol viamasakrycznie masakrycznie
0533 ad75 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
8021 5576 420
9529 c7cd 420
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viawasteland wasteland
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viatwice twice
Reposted fromlifeless lifeless viapotrzask potrzask
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton, „Al”
Reposted fromwynne wynne viastarryeyed starryeyed
"Pozostać wiernym nie jest żadną sztuką, gdy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko idzie źle."

— ~ Phil Bosmans
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaretro-girl retro-girl
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir via13-days 13-days
1146 8ddc 420
Reposted fromtwice twice via13-days 13-days
4258 1719 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathallie thallie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...